HYGYRCHEDD:
Maint y ffont:   A+ a-

AMDANOM NI

Mae ATOP Ltd yn Ganolfan Asesu Annibynnol a sefydlwyd yn 1999 ac ymgorfforwyd yn 2003.

Mae'r prif ganolfan asesu a sylfaen weinyddol wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Caer. Mae Canolfannau Allgymorth yn gweithio yng Liverpool Science Park, Nghanolfan Dinas Lerpwl, De Lerpwl, Ormskirk, Warrington, Stockport a Colwyn Bay.

Gall ymweliadau cartref cael eu trefnu ar gais gyda chaniatâd eich Corff Cyllido.DATGANIAD O GENHADAETH

Mae ATOP Ltd yn wasanaeth asesiad annibynnol ar gyfer myfyrwyr gyda anableddau ac anableddau dysgu penodol sydd yn astudio mewn addysg uwch. Mae'r gwasanaeth yn cael ei hachredu'n llawn drwy DSA-QAG

Ein nod yw darparu i'r myfyriwr gwasanaeth llawn a phroffesiynol fydd yn galluogi unigolion i gyrraedd eu gwir potensial drwy chyfle cyfartal i ddysgu. Ein nod yw sicrhau bod rhwystrau i ddysgu yn cael eu dileu ar gyfer unigolion sydd gyda anghenion ychwanegol.

Dogfennau Polisi


EIN TÎM

Janet Waine

Janet Waine

Rheolwr Gwasanaethol y Ganolfan Asesu

Ian Webb

Ian Webb

Rheolwr y Ganolfan Asesu
NNAC Is-gadeirydd
ian@atop-ltd.co.uk


Abbie Sweeney

Abbie Sweeney

Gweinyddwr
abbie@atop-ltd.co.uk

Hayley Campbell

Hayley Campbell

Gweinyddwr
hayley@atop-ltd.co.uk

Melissa Sweeny

Melissa Sweeney

Cynorthwy-ydd Gweinyddol
melissa@atop-ltd.co.uk

Ilonal Gresty

Ilona Gresty

Cynorthwy-ydd Gweinyddol
ilona@atop-ltd.co.uk

Audrey Davies

Audrey Davies

Cynorthwy-ydd Gweinyddol dros dro
audrey@atop-ltd.co.uk

W John Waine

W John Waine

Rheolwr Cydymffurfiaeth
john@atop-ltd.co.uk


Rob Russell

Rob Russell

Uwch Asesydd
rob@atop-ltd.co.uk

Martha Broughton

Martha Broughton

Asesydd
martha@atop-ltd.co.uk

Vikki Black

Vikki Black

Asesydd
vikki@atop-ltd.co.uk

Becky Clegg

Becky Clegg

Asesydd
becky@atop-ltd.co.uk

Sheila Watts

Sheila Watts

Asesydd
sheila@atop-ltd.co.uk

Paul Bennett

Paul Bennett

Asesydd
paul@atop-ltd.co.uk

Christian Cox

Christian Cox

Asesydd
christian@atop-ltd.co.uk

Anna Charles-Jones

Anna Charles-Jones

Asesydd
anna@atop-ltd.co.uk

Mark Roberts

Mark Roberts

Asesydd
mark@atop-ltd.co.uk

Lauren Waine

Lauren Waine

Asesydd / Rheolwr Datblygu Cynulleidfaoedd
lauren@atop-ltd.co.uk

John Maher

John Maher

Asesydd
john.maher@atop-ltd.co.uk

Rob Jackson

Rob Jackson

Asesydd
rob.jackson@atop-ltd.co.uk


Iris Manhold

Iris Manhold

Gwefeistr
webmaster@atop-ltd.co.uk