HYGYRCHEDD:
Maint y ffont:   A+ a-

POLISI CWYNION

ATOP Ltd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth proffesiynol ac effeithlon. Yn unol â'n nod i ddarparu lefel uchel o wasanaeth yr ydym yn cymryd unrhyw gwynion o ddifrif. Mae'r holl gwynion yn cael eu cofnodi a'u monitro fel y gallwn ddysgu o adborth a byddwn yn ymdrechu i alluogi ymchwiliad llawn gan ddefnyddio'r broses tri cham isod i ddigwydd.

Amcanion y polisi

  • Cleientiaid yn gwybod sut i roi adborth i'r Ganolfan Asesu.
  • Mae'r broses yn syml.
  • Mae'r holl gwynion yn cael eu cymryd o ddifrif a'u trin yn brydlon ac yn effeithlon.
  • Mae cleientiaid yn cael gwybod am gynnydd.

Y drefn gwyno

Mae tri cham i'r drefn gwyno:

Cam 1

Ar unwaith

Os ydych yn dymuno cwyno neu os oes gennych cwyn ag unrhyw agwedd ar y gwasanaeth yr ydych yn gallu gwneud hyn drwy leisio eich pryderon i aelod o'r tîm dan sylw.

Cam 2

Cyfeirio, Ymchwilio a Ateb

Os yw'r Cam Un ymateb yn anfoddhaol ac na ellir cytuno cael ei wneud, y cam nesaf yw i'r gwyn gael ei chyfeirio yn ysgrifenedig at y Rheolwr Gwasanaeth Asesu yn y cyfeiriad y Ganolfan Caer neu drwy e-bost complaints@atop-ltd.co.uk. Bydd y Rheolwr Gwasanaeth Asesu gwneud ymchwiliad trylwyr uniongyrchol y Cwyn neu gwyno drwy adolygu dogfennau perthnasol a chwrdd wahân gyda phob parti dan sylw. Byddwch yn derbyn ymateb ysgrifenedig o fewn 2 ddiwrnod gwaith ac yn cynnig cyfarfod o fewn 5 diwrnod gwaith.

Cam 3

Adolygiad Pellach

Os nad ydych yn dal yn anfodlon ar y canlyniad ar ôl Cam dau, bydd y Rheolwr Gwasanaeth Asesu eich cynghori i naill ai gysylltu â'ch corff cyllido; manylion i'w cael ar wefan y DSA-QAG. Neu, fel arall, bydd y Rheolwr Gwasanaeth Asesu gysylltu Rheolwr y Ganolfan NNAC arall i edrych ar y gwyn.