HYGYRCHEDD:
Maint y ffont:   A+ a-

BETH SY'N DIGWYDD NESAF?

Ar ôl i'ch asesiad digwydd, efallai y byddwch yn dewis i i dderbyn ddrafft o'ch Adroddiad Asesiad Anghenion cyn iddo gael ei anfon i'ch Corff Cyllido. Fel arall, efallai y byddwch yn optio allan o'r broses hon a bydd eich adroddiad yn cael ei anfon yn syth ,yn awtomatig i'ch Corff Cyllido.

OPT-IN

Byddwch yn derbyn copi drafft o'ch Adroddiad Asesiad Anghenion o fewn 5 diwrnod gwaith o ddyddiad eich cyfarfod Asesiad Anghenion.

saeth

Mae gennych 3 diwrnod gwaith i dderbyn yr adroddiad drafft. I wneud hyn gallwch naill ai e-bostio atop@chester.ac.uk neu ffoniwch y Tîm Gweinyddol ar 01244 513216/7 neu 0151 225 0235. Os nad ydych yn ymateb i'r adroddiad drafft o fewn 3 diwrnod gwaith bydd yn cael ei anfon i'ch Cyllidwr, fel mae'n darllen.

saeth

Mae copi terfynol o'r adroddiad yn cael ei anfon i'r Corff Cyllido o fewn 48 awr ar ôl i chi ymateb i'r fersiwn drafft. Bydd copi terfynol yn cael eu hanfon i chi a'r Swyddog Anabledd (os ydych wedi rhoi caniatâd wedi'i lofnodi).

saeth

Dylech dderbyn llythyr gan eich Corff Cyllido o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich adroddiad terfynol gan ATOP. Byddant yn cadarnhau pa argymhellion sydd wedi cael eu cymeradwyo a beth i'w wneud nesaf.

OPT-OUT

Bydd eich adroddiad yn cael ei anfon yn awtomatig at eich Corff Cyllido a Swyddog Anabledd yn eich Brifysgol (os ydych wedi rhoi caniatâd wedi'i lofnodi) o fewn 5 diwrnod gwaith o gyfweliad Asesiad Angen.

saeth

Dylech dderbyn llythyr gan eich Corff Cyllido o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich adroddiad terfynol gan ATOP Ltd Byddant yn cadarnhau pa argymhellion wedi cael eu cymeradwyo a beth i'w wneud nesaf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch unrhyw un o'r camau uchod cysylltwch â'r Ganolfan Asesu ar 01244 513216 neu anfonwch e-bost atop@chester.ac.uk


ADBORTH

Os ydych am roi adborth ar eich Cyfweliad Asesu Anghenion DSA, os gwelwch yn dda cliciwch ar y llun isod i gael eich cyfeirio at DSA-QAG.

DSA-QAG

TRACIO

Os ydych am olrhain cynnydd eich cais DSA, os gwelwch yn dda cliciwch ar y llun isod i gael eich cyfeirio at y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.


Student Loans Company